tiistai 19. maaliskuuta 2013

Mikä Avoinkotka?


Avoinkotka on verkkopalvelu, joka tarjoaa uudenlaisen tavan käydä keskustelua kaupungin ajankohtaisista asioista ja tulevaisuudesta. Hankkeessa lähestytään kaupungin ja kaupunkilaisten välistä vuorovaikutusta uudesta näkökulmasta. Avoinkotkan ytimessä on palvelu joka hyödyntää sosiaalisen median työkaluja ja kulttuuria.

Miten kansalaiset saadaan paremmin osallistumaan julkisen sektorin päätöksentekoprosesseihin? Miten julkinen sektori pystyy hyväksymään ja hyödyntämään kansalaisten osallistumista prosesseihin? Miten teknologisia ja yhteiskunnallisia muutoksia pystytään hyödyntämään päätöksentekoprosesseissa? Miten kaupunki mahdollistaa ruohonjuuritason aloitteet? Avoinkotka pyrkii löytämään näihin kysymyksiin vastauksia. Avoinkotka on kokeiluhanke, jossa testataan ja luodaan uusia vuorovaikutusmalleja. Kokeilun kohteena ovat Kotkan tuulipuistohankkeet sekä Kotkan Kantasatama.

Kotkan seudulle suunitellaan useampaa tuulipuistoa. Tuulivoima on ekologista, mutta voi tuottaa myös ääntä ja näkyy kauas maisemassa. Avoinkotka pyrkii parantamaan eri sidosryhmien vuorovaikutusta hankkeeseen liittyvässä kaavoitusprosessissa. Sivulla kerätään tuulipuistoihin liittyvää tietoa, jotta pystyt arvioimaan hankkeen haittoja ja hyötyjä faktojen perusteella. Verkkopalvelu mahdollistaa myös rakentavan keskustelun hankkeista - tavoitteena on parantaa päätöksenteon laatua huomioimalla kansalaisten näkökulmia paremmin.

Kantasatama on noin kilometrin pitunen kaistale Kotkan ydinkeskustassa. Kantasatamassa on paljon tilaa, joten tavoitteena on löytää kansalaislähtöisesti erilaisia mahdollisuuksia alueen käyttöön. Kantasatamassa pyritään avaamaan yhteistyössä Kotkan kaupungin kanssa tilan käyttöön liittyviä lupaprosesseja, jotta Kantasatamassa voitaisiin mahdollistaa monipuolista toimintaa. Voit kertoa palvelussa ideoistasi, kerätä kannatusta ja saada sille nostetta ja näkyvyyttä.

Avoikotka-hanketta tarkastellaan tässä blogissa eri näkökulmista, jotta kokeilun oppeja pystyttäisiin hyödyntämään muuallakin. Kokeiluhankkeeseen osallistuvat Kotkan kaupunki, Sitra, Dakar Oy, Cursor Oy sekä Oxford Research Oy, joka analysoi kokeilun tuloksia sekä palvelun käyttäjäkokemuksia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti