perjantai 5. huhtikuuta 2013

Brickstarter ja AvoinkotkaAvoinkotka-hankeen taustalla on Sitran Brickstarter-prototyyppi, jossa etsitään ratkaisuja siihen, miten paikallisyhteisön yhteiskehittelyä, yhteispäätösmenettelyjä ja hyödynjakomalleja voitaisiin parantaa kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on edistää Suomessa sellaista päätöksentekokulttuuria, joka huomioi paremmin asukkaiden, yritysten ja hallinnon tarpeet yhtä aikaa. Keskeisessä roolissa ovat keinot, joilla parannetaan paikallisen yhteisön mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon alusta asti. Brickstarterin tavoitteena on luoda rakentavaa keskustelua uusista, ajankohtaisista mahdollisuuksista julkiselle hallinnolle ja paikalliselle päätöksenteolle - Avoinkotka on konkreettinen avaus tälle keskustelulle. 

Mikä Brickstarter?
Brickstarter on Sitran Strategic Design-teamin suunnittelema prototyyppi palvelusta, joka mahdollistaa yhteisölle kestävien ideoiden artikuloinnin ja toteuttamisen sosiaalisen median teknologian ja -kulttuurin avulla. Sosiaalinen media voi toimia yhteisön rakentajana, lisätä vuorovaikutusta ja dokumentoida projektien tarinoita. Näin päätöksentekijät pystyvät huomiomaan kansalaisten ideoita ja mielipiteitä paremmin, koska Brickstarterissa yritetään luoda kosketuspinta ehdotuksien ja kunnallisten päätöksentekoprosessien välillä.

Myös joukkorahoitukselle on annettu tärkeä rooli. Kickstarter-tyylisen rahoituksen kautta pystytään keräämään pääomaa projekteille. Rahoituksen tavoitteena on mahdollistaa yksityiskohtaisten ja toteutuskelpoisten ehdotusten kehittäminen. Lyhyesti- Brickstarter on siis foorumi, jossa kansalaiset pystyvät artikuloimaan ja keräämään kannatusta projekteille, joiden tarinat ja keskustelut dokumentoidaan. Lisäksi Brickstarterissa on mukana rahankeräystyökalu yhteisien aloitteiden rahoittamiseen. Parhaiten nämä toiminnallisuudet ymmärtää Brickstarterin sketchien avulla.

Miksi Brickstarter?
Brickstarterin tavoitteena on myös provosoida, sillä kansalaisten ja instituutioiden vuorovaikutus voi olla hidasta. Käytössä olevat teknologiat kuitenkin tarjoaisivat mahdollisuuden nopeuttaa ja helpottaa näitä prosesseja. Tämä kehitys on kuitenkin vielä alkuvaiheessa, kuten esimerkiksi tämä Helsingin kaupungin kyselylomake näyttää:

Missä sosiaalinen media?

Toisaalta löytyy myös menestystarinoita – Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri on onnistunut käyttämään Facebook-sivuaan monipuolisesti kansalaisten ja kaupungin väliseen vuorovaiktukseen. Monet Helsinkiläiset tarkistavat nykyään ensiksi Pekka Saurin sivut, jos vaikka ratikat eivät kulje.

Brickstarter hyödyntää samoja sosiaalisen median työkaluja, luodakseen tehokkaamman vuorovaikutuskanavan kansalaisten ja instituutioiden väliselle yhteistyölle. Kyseessä ei siis ole bottom-up tai top-down palvelu, vaan käyttäjälähtöinen lähestymistapa, jossa yhdistetään kansalaisten tarpeet ja instituutioiden resurssit.

Näin pyritään välttäämään NIMBYismin (Not In My Backyard”) tuomia ongelmia. NIMBY on usein kansalaisen reaktio, jota ilmenee kun instituutiot tai yksityiset yrittäjät vievät hankkeita eteenpäin ilman toimivia vuorovaikutusmenetelmiä. Esimerkiksi tuulivoimahankkeissa kansalaiselle annetaan valitusoikeus, joka loogisesti antaa vain mahdollisuuden valittaa – vastakohtana tähän Brickstarter tarjoa mahdollisuuden vaikuttaa, tekemällä tai tukemalla ehdotuksia ja osallistumalla rakentavaan keskusteluun. Näin pystytään tunnistamaan keskeiset ongelmat ja löytämään toimivat ratkaisut.

Sitran tavoitteena ei kuitenkaan ole ylläpitää toimivaa Brickstarter palvelua. Prototyypin avulla on yritetty inspiroida julkisia yhteisöjä kokeilemaan ja sevittämään oikeita kysymyksiä ja toimenpiteitä avoimemman päätöksenteon polulle – tässä Avoinkotka jatkaa Brickstarterin työtä. Brickstarterin kehityksessä on otettu mallia myös monesta muusta palvelusta, jotka lähestyvät asiaa eri näkökulmista. Maailmalta löytyy jo nyt monta esimerkkejä crowdsourcing- tai crowdfunding-palveluista, jotka käsittelevät samoja kysymyksiä.  Tätä maisemaa on kartoitettu Fact Card-sarjassa:


Brickstarterin ja Avoinkotkan paikka löytyisi tässä oikeasta yläkulmasta - markkinat eivät tällä hetkellä tarjoa vastaavaa lähestymistapaa, jossa yhdistetään aktiivista vuorovaikutusta ja kaupungin omistajuutta.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti