torstai 25. huhtikuuta 2013

Kaupunkistrategian joukkoistaminen


Avoinkotka on kokeiluhanke ja työkalu, joka pyrkii parantamaan kaupunkilaisten ja kaupungin välistä vuorovaikutusta. Jotta kokeilu onnistuisi työkalu tarvitsee käyttäjiä, jotka kokevat sen omakseen. Käyttäjäryhmiä on kaksi, kuntalaiset ja Kotkan kaupunki. Kaupunki on lähtenyt hyvin mukaan hankkeeseen ja tehnyt mm. aloitteen käyttää työkalua Ystävyydenpuiston nimiäänestykseen. Tällä viikolla kaupunki julkaisee palvelussa neljä kysymystä kuntalaisille liittyen uuteen kaupunkistrategiaan. On mielenkiintoista seurata, miten kaupunkistrategian joukkoistaminen saa ihmiset liikkeelle ja toisaalta, minkälaista keskustelua kokeilu herättää.  

Mikä joukkoistaminen?
Joukkoistaminen, tai crowdsourcing, on ilmiö joka on viime aikoina ollut vahvasti esillä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Esimerkkejä erilaisista palveluista löytyy täältä. Suomessa asiaa ovat tutkineet Sitran Strategic Design-tiimin lisäksi mm. Demos Helsinki ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta.

Ihmisten tietoa, taitoa ja kokemuksia kerätään joukkoistamalla internetissä avoina olevien tehtävien avulla. Tämä menetelmä tarjoa myös demokratialle mielenkiintoisa mahdollisuuksia, kuten myös Oras Tynkkynen totea tulevaisuusvaliokunna raportin esipuheessa:
"Kansalaisten osallistuminen joukkoistamisen avulla ei korvaa edustuksellista demokratiaa tai virallisia asiantuntijoita, vaan täydentää ja tukee niitä. Osallistuminen voi tuottaa parempia päätöksiä. Siitä hyövtyvät kaikki."

Kotkan kaupunkistrategian joukkoistaminen
Avoinkotkan avulla joukkoistamista lähdetään soveltamaan nyt Kotkan kaupunkistrategian päivityksessä. Kaupunkistrategia on tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuuston käsittelyssä Kesäkuun 10. päivä. Valtuuston aloitteesta, strategian päivitysprosessiin haluttiin ottaa myös kansalaisten näkökulmat huomioon. Kansalaiset voivat nyt ottaa kantaa kaupunkistrategian vastaamalla neljään merkitykselliseen kysymykseen, jotka kaupunginjohtajan koollekutsuma vaikuttajaryhmä muotoili yhdessä 16.4. Ryhmässä oli kattava edustus päätöksentekijöitä, virkamiehiä, liike-elämän, lehdistön sekä koulutussektorin päättäjiä. Kysymysten muotoilu ei ollut päättäjille helppoa - usein päätöksentekijät ovat asemassaan tottuneet vastaamaan haastaviin kysymyksiin. Päättäjät ottivat uuden haasteen innolla vastaan ja kehittivät monta kysymystä, joista neljä valittiin. Kuntalaisille muotoillut kysymykset liittyvät läpileikkaavasti kaupunkstrategian neljään päämäärään, jotka ovat:

- vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri,
- hyvinvointi ja laadukkaat palvelut,
- kestävä kaupunkirakenne ja seutuyhteistyö sekä
- johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö.

Miksi kuntalaisten osallistaminen on tärkeää?
Kuten kansanedustaja Oras Tynkkynen toteaa, "joukkoistaminen ei korvaa edustuksellista demokratiaa" eikä Kotkan kaupungin tarkoituksena ole sysätä vastuuta kansalaisille strategian laatimisesta. Kansalaisten kuuleminen osana julkisia päätöksentekoprosesseja sekä uudet tavat osallistaa luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja omistajuutta niin kansalaisten kuin päätöksentekijöiden keskuudessa. Päättäjillä ja virkamiehillä on asiantuntijuutta, kokemusta, tietoa ja vastuu tehdä päätöksiä yhteisen asuinympäristön kehittämiseksi (Top down). Yhtälailla, kansalaisilla on asiantuntijuutta (käyttäjäkokemus), tietoa ja vastuu osallistua yhteisiin päätöksiin (Bottom up). Teknologia ja sosiaalinen media tuovatkin uudella tavalla jännittäviä mahdollisuuksia yhdistää nämä kaksi tasoa (Bottom up ja Top down).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti